Kvalitetssikring


Vi lægger stor vægt på løbende at lave automatiske tests, typisk via JUnit eller andre automatiske tests-frameworks.

Til løbende at kontrollere og synliggøre tilstanden af kodebasen bruger vi continuous integration via Jenkins. Dette med brug af plugins til kontrol af “Code coverage”, “Static analysis” og overholdelse af “Coding conventions”.

Til at forbedre kvaliteten i problemløsning og design bruger vi typisk reviews og sparring, og i det hele taget verbalisering af det der skal løses.